VAGINÁLNÍ MAPOVÁNÍ

Vaginální mapování je jemná a zároveň hluboká doteková technika, která napomáhá ženě na fyzické rovině uvolnit svalové napětí a prokrvit intimní oblast. Na emoční rovině napomáhá ženě vědomě se propojit s emocemi, které nemohli být v minulosti plně prožité a procítěné. Na energetické úrovni se žena propojuje sama se sebou, se svojí kreativitou a se svou radostí.

Kdy zvolit vaginální mapování? 

Vaginální tkáň je přijímající, z velké části je ukryta uvnitř těla a to je právě jedním z důvodů, proč emoce a různé druhy prožitků ženy se uchovávají právě v těchto částech. Běžně se to může projevovat jako napětí, necitlivost, poruchy nebo bolestivost cyklu, výtoky, nemožnost dosáhnout orgasmu, pálení apod. Toto vše jsou jen znatelné následky ztráty své vlastní intimity a napojení se sama na sebe.

Ženy také často cítí, že chtějí ve svém životě i v intimní oblasti prožívat "víc". To "víc" a intenzivnější prožitky nedosáhneme silnější stimulací, ale naopak zvýšením své citlivost, ukotvením a zabydlením se ve svém středu.

Vaginální mapování doporučuji nejen pokud Vás trápí nějaké výše zmíněné potíže, ale především pro sebepoznání, sebepřijetí a zvýšení potěšení a radosti ve Vašem životě. 

Jak vaginální mapování probíhá?

Každé setkání je individuální, podle záměru a přání každé ženy.

Mapování spočívá v tom, že jemným stlačováním nebo masážním dotekem postupně procházíme jednotlivá místa vaginální tkáně. V každém místě se zastavíme a klientka se vědomě zaměřuje na dané místo, vnímá ho, prociťuje a prodýchá si ho. Během mapování spolu komunikujeme, klientka sděluje své pocity, řídí si intenzitu a dobu, kterou strávíme na jednotlivých místech a právě to jí dává plnou kontrolu nad tím, co se děje s jejím tělem. 

 • Doporučuji všem ženám začínat pozvolna a to právě úvodní sezením, ve kterém ještě samotné vaginální mapování neprobíhá. Osobně se potkáme, Vy poznáte mne a na základě toho se můžete rozhodnout pro následné vaginální mapování. V této konzultaci probereme Váš záměr a součástí tohoto sezení je ošetření pávne karnio-sakrální terapií, nebo jemné dotekové metody přes oblečení.

 • Vlastní vaginální mapování doporučuji v sérii minimálně 2 sezení s rozestupem několika dní až třemi týdny mezi sebou, aby tělo mělo čas nové vjemy integrovat a proces byl efektivnější     

 • Cena za balíček 3 sezení skládající se z úvodního sezení (cca 1,5 hodiny) a následných 2 sezení vaginálního mapování (délka každého sezení je cca 3 hodiny) je 8000 Kč 
  .....  
  Cena jednoho sezení vaginálního mapování je 4000 Kč (cca 3 hodiny)
  .....
  V případě, že už jste u mne na sezení vaginálního mapování byla a ráda byste si ho znovu dopřála. Cena za sezení je pro Vás 3300 Kč (cca 3 hodiny)
Dopřejte si více procítit samu sebe
Dopřejte si více procítit samu sebe