Všeobecné obchodní podmínky a ochrana osobních údajů 

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem blogu, nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů.

Já, Daniela Skálová, se sídlem firmy v Kolíně, provozuji a jsem správcem webové stránky www.daniela-skalova.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu.

Masážní služby jsou prováděny na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na tel. čísle 602 453 469 nebo na e-mail: daniela.skalova13@gmail.com. 

Všeobecné obchodní podmínky:

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky, dále jen "VOP", upravují smluvní vztahy mezi "provozovatel" Danielou Skálovou a osobou kupující si masérské služby, tedy "zákazníkem", při objednání služeb, nabízených provozovatelem či na stránkách www.daniela-skalova.cz.
 1. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Zákazníkem se vedle těchto VOP řídí aktuálně platným ceníkem a dále Všeobecnými podmínkami uveřejněnými na internetovém portálu www.daniela-skalova.cz.
 1. Tyto obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.
 1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.


Proces objednání služeb a jejich úhrady

 1. Objednání - Zákazník vyjadřuje objednáním, nebo zakoupením dárkového certifikátu svůj zájem o službu a souhlas s těmito obchodními podmínkami. Pro uzavření smlouvy je nutné přijetí objednávky zákazníka provozovatelem.
 2. Provozovatel není povinnen jednotlivou objednávku zákazníka potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro provozovatele závazná.
 3. Objednávka zákazníka musí obsahovat dostatečné údaje pro identifikaci zákazníka (jméno a příjmení, telefonní číslo a/nebo e-mailová adresa), identifikaci objednávaného produktu či služby.
 4. Služby jsou hrazeny zákazníkem v hotovosti, nebo převodem na účet.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů
 2. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování objednávky poskytl. Zákazník poskytnutím emailové adresy souhlasí se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, tento souhlas je možné kdykoliv odvolat.

 1. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: daniela.skalova13@gmail.com
 2. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. 
 3. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. 
 4. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. 
 5. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením znewsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.) 
 6. Právo na přenositelnostPokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní. 
 7. Právo na výmaz (být zapomenut)Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji/potřebujeme 10 dní.V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail. 
 8. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajůPokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě,abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. 
 9. Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sděleníE-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.


Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.12.2021